תצוגת אלבום: פוּנְקצייָת זֶטָא של רִימָן

פוּנְקצייָת זֶטָא של רִימָן ζ(s) מיוצגת באיזור מָלְבֶּנִי של המישור המֶרוּכָּב. היא מיוצרת בתור תרשים של matplotlib [ספרית עזר של שפת התיכנות פייתון] תוך שימוש בגירסה של שיטת צביעת התחום [שיוך צבע לכל נקודה במישור המרוכב].